top of page

 Uygulanan Testler

Psikoloji bilimi, insanın eylem ve söylemlerinin nedenlerini, nasıl oluştuğunu inceler. Çok değişik ve geniş bir yelpazedeki tüm eylemlerden bazı çıkarımlar yapmaya çalışır. Böylece insanı daha sistemli ve öngörülebilir bir şekilde değerlendirmek mümkün olabilmektedir. Bu psikolojik inceleme ve değerlendirmeler de çeşitli araçlarla(Psikolojik Testlerle) yapılmaktadır.

MMPİ (Minesota çok yonlu kişilik envanteri)

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Minnesota Multiphasic Personality Inventory- MMPI) bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir.
 

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocuk ruh sağlığı alanında çalışan Psikologlar tarafından uygulanmaktadır.

SCL90-R Psikolojik Belirti Tarama Testi

SCL 90 R testi, psikolojik belirti tarama testidir. Kişide bulunan belirtileri 10 kategori altında inceler. SCL 90 R testi, ‘Ruhsal Belirti Tarama Testi’ olarak kendini değerlendirme ölçekleri arasında özel bir yere sahiptir. Birçok test belirli bir hastalığa özgüdür ancak SCL 90 testi on farklı alanda kişinin belirtilerini test eder.

KSE (Kısa Semptom Envanteri)

Kısa Semptom Envanteri (KSE), psikopatolojik değerlendirme yapmak amacıyla sıklıkla kullanılan bir ölçektir. Bu ölçeğin uyarlama çalışmaları, yaş ortalaması 21.02 olan bir örneklem üzerinde Şahin ve Durak (1994) tarafından yapılmıştır.

WISC-R zeka testi

WISC-R zeka testi, David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmış bir zeka testidir. İlk önce yetişkinler için ortaya çıkan bu test, yapılan düzenlemeler ile çocuklar için de yeniden tasarlanmıştır. WISC-R Çocuk Zeka Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklar için uygundur. Bireysel olarak uygulanan bu test 1-1,5 saat sürmektedir.

BEİBER Cümle Tamamlama Testi (A ve B formu)

Uzmanlar tarafından uygulanır. Kısa sürede biten ve kolay değerlendirilen bir testtir. Bireyin duygu ve düşüncelerini ortaya koyar. Test tabi tutulan bireyin iç dünyasına ilişkin sorunları ortaya çıkarır. Bedensel engelli kişilerin duygu ve düşüncelerinin kolaylıkla ortaya çıkmasını sağlar. Diğer yansıtma testlerine göre güvenilirliğini hiç kaybetmeyen ve geçerli olan bir testtir. Bireye uygulandığı gibi grup halinde birden fazla kişiye de uygulanmaktadır. 

Benton Görsel Bellek Testi

Görsel mekansal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılabilir. Benton (1974) tarafından deliştirilen testin orijinali; Şekillerin farklı sürelerde sunumunu, Şeklin bakarak çizilmesini, Çizimin gecikmeli olarak akıldan yapılmasını veya Başka şekiller arasından tanınmasını içermektedir.Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir. 

ASDT (Aletsel Seçmeli Dikkat Testi)

Dikkatin çeşitli aletler yardımıyla ölçüldüğü genellikle endüstriyel alanda kullanılan bir testtir. Testin temel amacı fabrikalarda, üretim tesislerinde veya büyük endüstriyel alanlarda çalışanların dikkat düzeylerini ve dikkatini sürdürdükleri süreleri belirlemek ve önlemler almak üzerine kurulmuş bir sistemdir. 

Açılım Testi (A-Formu)

18 yaş ve üzerinde olan kişiler için uygundur. Görsel dikkati, şekillerin açık formunu düşünebilme, kestirebilme yeteneğini ölçer

REVISIONS-Testi (Form-S)

8 yaş ve üzerinde olan çalışan bireylere uygulanır. Bu test aritmetik yeteneği ölçmeye yönelik, sıra sıra çıkarma işlemlerinden ibaret olan bir testtir.

Figür Konsantrasyon Testi (Yaygın Dikkati Ölçmeye Yönelik)

18 yaş ve üzerinde olan çalışan kişiler için uygundur. Kişinin dikkatini pek çok işe/uyarana yöneltmesi ile ilgili yeterliliğini ölçer.

D2 Testi (Zamana Bağlı Yogun Dikkat Testi)

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.​

Raven (İlişki Kurma Yeteneği Testi)

18 yaş ve üzerinde olan çalışan kişiler için uygundur. Objeler arasındaki ilişkileri görme, parça-bütün ilişkisini tahmin edebilme yeterliliğini ölçer. Raven testi karmaşık işlerde, yüksek zeka performansı gerektiren işlerde çalışan personellerin yeterliliğini ölçer.

bottom of page